Infolinia 884 334 159Bezpłatna dostawa od 200 zł

§ 1.

 1. Organizatorem przedmiotowej promocji (dalej zwana „Promocją”) jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą FLC Polska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000420931, z kapitałem zakładowym 10 000 zł opłaconym w całości, NIP 8952012948, REGON 021883581 (dalej zwana „Organizatorem”).
 2. Warunki i zasady składania zamówień, płatności oraz dostawy w sklepie sklep.flc-polska.pl określa regulamin dostępny pod adresem sklep.flc-polska.pl.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w promocji „Promocja Wielkanocna 2015”.

§ 2.

 1. W Promocji brać mogą udział klienci spółki, o której mowa w § 1 ust. 1, którzy uprzednio wyrazili zgodę na przesyłanie przez w/w spółkę informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, których dane znajdują się w bazie mailingowej w/w spółki.
 2. W ramach Promocji klienci, o których mowa w § 2 ust. 1 otrzymają na uprzednio podany adres poczty elektronicznej kod rabatowy uprawniający do dokonania w okresie trwania promocji jednorazowego zakupu produktów oferowanych w sklepie internetowym dostępnym pod adresem sklep.flc-polska.pl z 20% rabatem od ceny netto podanej w opisanym sklepie internetowym. Organizator nie wprowadza limitu ilościowego zamawianych produktów przy opisanym wyżej zamówieniu.
 3. Uzyskanie rabatu, o którym mowa w § 2 ust. 2 jest możliwe wyłącznie po wprowadzeniu przez zamawiającego, w okresie trwania Promocji, w chwili składania zamówienia do systemu teleinformatycznego opisanego wyżej sklepu internetowego kodu rabatowego otrzymanego w sposób opisany przedmiotowym regulaminem.

§ 3.

 1. Promocja trwa od 16 marca 2015 r. do 10 kwietnia 2015 r..
 2. Administratorem danych osobowych klientów promocji, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz .U. Nr 101z 2002 r., poz.926) , jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w § 1 ust. 1. Podmiot ten oświadcza, że wszystkie dane osobowe klientów będą przechowywane i zabezpieczone stosownie do przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania w siedzibie w/w spółki oraz w sposób elektroniczny.

§ 4.

 1. W kwestiach nieuregulowanych przedmiotowym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, N. 201, poz. 1540 z późn.zm.).
 3. Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w siedzibie spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w § 1 ust. 1, a także pod adresem https://omegamedica.pl/regulamin-promocji-wielkanocnej-2015/.

Ta strona używa plików Cookies. Ustawienia dotyczące Cookies możesz edytować w swojej przeglądarce. czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close